#5 – Khởi đầu và Duy trì kết nối! Lời cảm ơn vì nguồn Referral

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Bài đào tạo BNI Connect

Lời cảm ơn vì nguồn referral

Dưới đây là quy trình các bước để hoàn thành phần chiến lược “Khởi động và Duy trì kết nối” của tháng này.

 1. Đóng referral mà bạn đã nhận được
 2. Đăng nhập vào BNI Connect. Nếu bạn chưa đăng kí vào BNI Connect, đi đến BNI Connect và nhấp vào link “nhấp vào đây để đăng kí hoặc đổi lại mật khẩu” và làm theo hướng dẫn.
 3. Đi đến “Module thành viên”
 4. Nhấp vào “ Nhập TYFCB”
 5. Chọn “Lời cảm ơn tới” ở mũi tên đi xuống
 6. Nhập số tiền bạn nhận cho referral đó (để biết số tiền được dùng để làm gì, hãy xem tài liệu tại Tài liệu” trong phần Mối quan hệ của tôi”)
 7. Chọn loại hình kinh doanh “Mới” hay “Lặp lại”
 8. Chọn tình trạng referral “Trao danh thiếp” hay “Thông báo với khách hàng rằng bạn sẽ gọi”
 9. Chọn loại referral “Nội bộ”, “Bên ngoài” hoặc “Cấp 3+”
 10. Viết ghi chú nếu có
 11. Nhấn lưu lại hoặc “lưu và mở mới” để chuyển qua TYFCB khác.

Đây là đường link tới video và ảnh chụp màn hình từng bước một đến các hướng dẫn phía trên:

http://youtu.be/TVvBy0k5Vuw

Bây giờ bạn đã “Khởi động và Duy trì kết nối”! Sau khi Phó chủ tịch ở chapter của bạn gửi báo cáo PALMS hàng tuần, hãy gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp mà bạn đã điền sẽ xuất hiện trên trang “Module thành viên”! Tạo thói quen gửi lời cảm ơn ngay khi referral chuyển đổi đã tạo ra lợi nhuận!

https://drive.google.com/file/d/1z9McbRaG9xJefoBVsIRkiUsAyqhAuZjl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uAxBa3LoLooNpGdt_ElVROQBAyQaYvAh/view?usp=sharing

Thẻ: