#6 Làm thế nào để thay đổi Tên truy cập?

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Mẹo nhỏ thành viên

Bạn có thể thay đổi tên truy cập bất cứ lúc nào, miễn là tên không trùng lặp trong hệ thống. Tên truy cập có thể bao gồm chữ cái, số và kí tự nhưng không được chứa khoảng cách. BNI đề xuất đặt tên khác với địa chỉ email, vì email thường thay đổi theo thời gian. Hãy đặt tên truy cập thật dễ nhớ!

Các bước đổi tên truy cập nhanh chóng:

  1. Đăng nhập vào www.bniconnect.com với tên truy cập và mật khẩu hiện tại.
  2. Nhấp vào cập nhật hồ sơ hoặc nút Tài khoản ở góc trên tay phải.
  3. Đi đến thẻ Hồ sơ người dùng, biểu tượng hình người.
  4. Nhấp vào nút Thay đổi tên đăng nhập.
  5. Nhập tên đăng nhập mới và nhấn Hoàn thành.
  6. Trong lần đăng nhập tiếp theo, hãy sử dụng tên mới này.

Đăng nhập vào www.bniconnect.com và truy cập cài đặt hồ sơ

 

Đi đến thẻ Thông tin liên lạc và nhấp vào nút “Thay đổi tên đăng nhập”

Chọn Tên đăng nhập mới!

 

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

Thẻ: