#6 Quy trình đặt lại mật khẩu

07/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hướng dẫn chung, BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Nếu bạn quên mật khẩu BNI Connect, bạn có thể đặt lại chỉ trong vài bước dễ dàng.

Bước 1 – Nhấp vào đường dẫn quên mật khẩu/tên truy cập

    

Bước 2 – Xác thực địa chỉ Email

  1. Nhập địa chỉ email vào ô này. Email phải giống với email đã đăng ký trong hồ sơ BNI Connect của bạn.
  2. Nhấp vào ô reCapcha “Tôi không phải là robot”. Chọn hình ảnh theo yêu cầu. Điều này ngăn chặn robot và các script sử dụng chức năng này.
  3. Nhấn Hoàn thành để xác thực tài khoản

Bước 3 – Sử dụng link được gửi qua mail để đặt lại mật khẩu

  1. Mở email đặt lại mật khẩu được gửi qua địa chỉ email liên kết với tài khoản BNI của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng ổ khóa hoặc nhấp vào LIÊN KẾT NÀY để chuyển đến màn hình đặt lại mật khẩu.

Bước 4 – Tạo mật khẩu mới (và tên truy cập, nếu muốn)

  1. Nhập mật khẩu mới vào dòng 1 và xác nhận mật khẩu ở dòng 2.
  2. Bạn có thể chọn một tên truy cập mới nếu muốn, hoặc giữ lại tên cũ.
  3. Bấm nút Cập nhật mật khẩu (update password) để cập nhật. Bạn sẽ được truy cập vào BNI Connect với mật khẩu mới đã chọn. Mật khẩu này tồn tại vĩnh viễn cho đến khi bạn thay đổi nó.
  4. Nhấn nút Hủy (Cancel) để hủy bước này và quay lại trang đăng nhập (mọi chi tiết sẽ được giữ nguyên).

Thành công! Bạn sẽ được đăng nhập ngay vào BNI Connect với mật khẩu mới.

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

 

Thẻ: ,