#9 – Khởi đầu và Duy trì kết nối! Xây dựng mối quan hệ

20/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Bài đào tạo BNI Connect

Xây dựng mối quan hệ

Dưới đây là quy trình các bước để hoàn thành phần chiến lược “Khởi động và Duy trì kết nối” của tháng này.

  1. Đăng nhập vào BNI Connect. Nếu bạn chưa đăng kí vào BNI Connect, đi đến BNI Connect và nhấp vào link “nhấp vào đây để đăng kí hoặc đổi lại mật khẩu” và làm theo hướng dẫn.
  2. Đi đến “Mối quan hệ của tôi” ở góc trên bên trái.
  3. Nhấn vào “Kết nối” và nút “Thêm”
  4. Trong ô tìm kiếm, nhập từ khóa hoặc ngành nghề của thành viên mà bạn muốn kết nối
  5. Khi bạn tìm đúng người rồi, chọn tên của họ để xem hồ sơ và nhấp vào “Thêm______vào Mối quan hệ của tôi”. Hoặc nhấp vào dấu “+” để gửi yêu cầu kết nối.
  6. Khi bạn đã hoàn thành thêm kết nối mới, quay trở lại màn hình chính Mối quan hệ của tôi, nhấp vào ô Quản lý trong phần Kết nối, kéo xuống dưới cuối dưới mục cuối cùng bên trái và xem “Yêu cầu đã nhận”. Nếu có, hãy chấp nhận kết nối của họ để Khởi động và Duy trì kết nối với các thành viên BNI trên toàn thế giới.

Đây là đường link tới video và ảnh chụp màn hình từng bước một đến các hướng dẫn phía trên:

http://support.bniconnect.com/entries/25836287-Connecting-With-Another-Member

BNI Podcast Ep 359 – Xây dựng mối quan hệ

http://www.bnipodcast.com/2014/06/04/build-your-network/

Chúc mừng bạn đang kết nối!

https://drive.google.com/file/d/1fVPIrM6fEiAWRFcNfo9E6w1saPayqdRF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zDTCVRDGuRtFIHOlmma1iA0gwqekH0UQ/view?usp=sharing

Thẻ: