BNI – 37 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐEM LẠI GIÁ TRỊ

12/01/2022      Tin tức

Những ngày đầu tháng 1 của 37 năm về trước, chapter đầu tiên của BNI đã được tiến sỹ Ivan Misner – nhà sáng lập và Giám đốc Tầm nhìn BNI Toàn cầu – ra mắt tại Mỹ.

Khi đó, với vai trò là nhà tư vấn quản trị, ông muốn tạo ra một cách thức mới để có thể thu hút các cơ hội kinh doanh cho những người bạn là chủ doanh nghiệp ông tin tưởng và quen biết. Trong các chapter, chủ doanh nghiệp sẽ kết nối với nhau chặt chẽ, sau đó bắt đầu chia sẻ các cơ hội kinh doanh cho nhau với triết lý cho đi trước.

Ngày nay, BNI có hơn 289.000 thành viên trên 76 quốc gia khắp thế giới. Trong năm 2021, các thành viên đã trao nhau hơn 18 tỷ đô la giá trị các cơ hội kinh doanh.

Xin mời các anh chị theo dõi câu chuyện của BNI.