BNI HCMC 6 VƯỢT MỐC 500 THÀNH VIÊN

04/08/2022      Tin tức

BNI Việt Nam chúc mừng kỷ niệm một cột mốc ấn tượng khi cộng đồng Doanh nhân Vùng BNI HCMC 6 đã vượt mốc 500 Thành viên từ ngày 01/08/2022.
Thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có sự dẫn dắt, hỗ trợ của Giám đốc, Đại sứ, Ban điều hành và sự cống hiến của các Thành viên Vùng BNI HCMC 6 liên tục kết nối, phát triển và liên tục cho đi, mặc dù các Chapter của Vùng hiện chỉ mới vài năm tuổi.
Cùng chúc mừng thành tích ấn tượng này, đây là dấu mốc và cũng là kết quả trực tiếp của việc hành động và cam kết của chính các Chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng mối quan hệ và cộng đồng Doanh nhân BNI đang phát triển trên toàn thế giới.
Chúc cho BNI HCMC 6 tiếp tục tiến lên mục tiêu 1000 Thành viên trong thời gian tới.
Better Together – Cùng nhau trở nên tốt hơn!
BNI Việt Nam

Thẻ: , , ,