BNI HIGHLAND CHAPTER CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH

01/04/2021      Tin tức

48 thành viên của BNI Highland Chapter tại Đà Lạt, Lâm Đồng đã trao cho nhau 2,726 cơ hội kinh doanh trong sáu tháng vừa qua với tổng giá trị là: 38,6 tỷ VNĐ.

 

 

Mục tiêu nhiệm kỳ 15: các thành viên sẽ trao nhau hơn 3.000 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị là 50 tỷ VNĐ

 

 

BNI Highland Chapter được thành lập ngày 24/05/2014.

 

 

 

Buổi họp với hơn 100 chủ doanh nghiệp tham dự.

 

Tại buổi chuyển giao, ông Lê Trường Sơn – Giám đốc điều hành BNI Việt Nam chia sẻ cách doanh nhân BNI trao cơ hội kinh doanh./.