BNI HOCHIMINH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH LEADERSHIP TEAM TRAINING CHO GẦN 300 LT

04/10/2022      Tin tức

BNI HoChMinh vừa tổ chức thành công chương trình “Leadership Team Training” (LT Training) nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho Ban điều hành các Chapter để chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ tháng 10/2022 đến hết tháng 03/2023. Chương trình diễn ra vào ngày 29/09/2022, thành phần gồm Ban Điều hành 43 Chapter tại TP Hồ Chí Minh tương đương với gần 300 LT tham dự.

Mỗi Chapter sẽ có một Ban Điều hành (Ban LT) gồm những Thành viên tích cực nhất của Chapter. Nhiệm kỳ tới, Ban điều hành Chapter sẽ bao gồm 13 vị trí, trong đó các vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Điều phối Đào tạo Networking.  

Chương trình đào tạo LT Training lần này chuyển giao đến Ban điều hành những kiến thức, những công cụ mới nhất của hệ thống BNI toàn cầu. Đặc biệt khuyến khích các Chapter ứng dụng triệt để các công cụ của hệ thống BNI toàn cầu trong mọi hoạt động quản lý Chapter, kể cả các buổi họp định kỳ của Ban Điều hành cũng được tổ chức hiệu quả từ những báo cáo thiết lập sẵn trên hệ thống BNI Connect.

Chương trình được chuyển giao, chia sẻ bởi các lãnh đạo, đội ngũ Giám đốc và Đại sứ uy tín trong cộng đồng BNI Việt Nam nói chung và BNI HOCHIMINH nói riêng: Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNI Việt Nam, Bà Lê Thị Lương Yên, Ông Nguyễn Tri Phương, Bà Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang, Ông Ngô Nhựt Thăng, Bà Trần Thị Thanh Mai,…

Nội dung chương trình  LT Training gồm các phần đào tạo chung cho toàn Ban Điều hành Chapter về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của Chapter, cách tổ chức cuộc họp Chapter hiệu quả, đặc biệt có phần đào tạo riêng cho từng vị trí trong ban điều hành. Bên cạnh đó là việc xây dựng kế hoạch chung của mỗi Chapter cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ từ tháng 10/2022 đến hết tháng 03/2023.

Các Thành viên trong Ban điều hành khi tham dự chương trình LT Training đã được tiếp cận nội dung và hình thức đào tạo được cập nhật mới nhất từ BNI toàn cầu. Những bài tập thực hành thực tế giúp Ban điều hành hiểu rõ nhiệm vụ và mang về áp dụng tại Chapter ngay sau buổi đào tạo. Đặc biệt, những kiến thức này hoàn toàn có thể áp dụng vào chính doanh nghiệp của Thành viên, vì cách để vận hành và phát triển một Chapter cũng tương tự như cách vận hành và phát triển một doanh nghiệp.

Ngoài giá trị học tập cho Ban điều hành nhiệm kỳ mới, LT Training còn là dịp giao lưu kết nối những thành viên tích cực nhất của 43 Chapter tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời vinh danh những đóng góp của Ban Điều hành nhiệm kỳ trước.

Chương trình LT Training đã giúp Ban điều hành các Chapter hiểu được nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc xây dựng, phát triển Chapter và gia tăng chất lượng Thành viên với “5 cấp độ Lãnh đạo” được chia sẻ từ Chủ tịch BNI Việt Nam – Ông Hồ Quang Minh.

BNI Việt Nam

Thẻ: , , , , ,