BNI LADO CHAPTER: HÀO HỨC ĐÓN CHÀO BAN LT MỚI!

04/04/2021      Tin tức

Hoà chung không khí tưng bừng của thời kỳ chuyển giao ban điều hành, BNI LADO Chapter tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cũng tưng bừng tổ chức lễ chuyển giao.

 

 

LADO chapter hiện là chapter thứ hai của BNI VIệt Nam phát triển tại Lâm Đồng, cùng người anh cả Highland Chapter.

 

 

Mặc dù mới thành lập nhưng LADO Chapter đã hoạt động rất hiệu quả.

 

 

Các thành viên trong chapter tích cực học tập, mời khách và tuân thủ theo các điều lệ và chỉ số KPI mà BNI đặt ra.

 

 

Trong nhiệm kỳ tới, LADO đạt mục tiêu sẽ có 75 thành viên với tổng giá trị referral trao đi là 30 tỷ đồng.