BNI MASTER CHAPTER: 10 NĂM HƯỚNG ĐẾN HẠNH PHÚC, THỊNH VƯỢNG!

09/05/2021      Tin tức

BNI Master Chapter vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây có thể coi là một trong số những chapter xuất hiện đầu tiên khi BNI được chủ tịch BNI Việt Nam – ông Hồ Quang Minh đưa về. 10 năm qua, Master Chapter đã có những dấu ấn riêng, tạo ra một cộng đồng doanh nhân gắn kết, cùng nhau hướng tới hạnh phúc và thịnh vượng.