BNI VIỆT NAM – HNQG 2021: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ – THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN

27/08/2021      HNDC ONLINE 2021, HNDC 2021, Tin tức

Anh Vũ Quang Hưng, chủ tịch BNI OK Chapter hào hứng nhắc đến sự thay đổi của BNI: chuyển đổi số kịp thời trong thời kỳ mới, đặc biệt với sự thành công của Hội nghị Quốc gia BNI Việt Nam 2021 – lần đầu tiên tổ chức online. Mời các anh chị cùng gặp anh Hưng: