CHÀO ĐÓN BNI FORTUNA ONLINE CÓ MẶT TRÊN BẢN ĐỒ BNI TOÀN CẦU

11/06/2022      Tin tức

Ngày 10/06/2022 BNI Việt Nam chào đón thêm một Chapter đã ra mắt thành công BNI FORTUNA ONLINE với 52 Thành viên và đạt danh hiệu Hall of Fame Kick-off Platinum.

Lễ ra mắt được diễn ra trên nền tảng zoom (Ảnh: BNI Hà Nội 6)

Đây là Chapter thứ 47 và cũng là Chapter thứ 12 thuộc Vùng BNI Hà Nội 6 được hoạt động online, BNI FORTUNA ONLINE đã nhanh chóng đánh dấu sự có mặt trên bản đồ BNI Toàn cầu.

Chúc mừng Giám đốc Khu vực Tạ Quốc Tuấn và Giám đốc phát triển Phạm Khánh Duy cùng đội ngũ Ban lãnh đạo Vùng đã nỗ lực hỗ trợ giúp BNI FORTUNA ONLINE ra mắt kịp thời.

Một lần nữa chúc cho các Thành viên BNI FORTUNA ONLINE vươn mình bay xa kết nối cùng cộng đồng BNI và sử dụng công cụ hiệu quả nhất cho công việc kinh doanh cũng như cuộc sống!

BNI Việt Nam

Thẻ: , , , , ,