BNI Amazon

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại: 0902021196
Website: Click vào đây

 

BNI Flight

Giám đốc: Lê Tuấn Phương
Điện thoại: 0974215599
Website: Click vào đây

BNI Luxury

Giám đốc: Hoàng Anh Chiến

Số điện thoại: 0913903833

Website: Click vào đây

BNI Strong

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Glory

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI AlphaBiz

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI ELITE online

Đại sứ phát triển: Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại: 0903432222

Website: Click vào đây

BNI SWAT

Giám đốc: Lê Trường Sơn
Điện thoại: 0938463858
Website:  Click vào đây

BNI Excellence

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn
Điện thoại: 0915133486
Website: Click vào đây

BNI ECO

Giám đốc: Lâm Thu Huyền
Điện thoại: 0989819020
Website: Click vào đây

BNI Vision

Giám đốc: Hoàng Đạo
Điện thoại: 0912265766
Website: Click vào đây

BNI Alignment

Giám đốc: Trần Sơn Lâm và Nguyễn Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0983371713 – 0982170405
Website: Click vào đây

BNI Orient

Giám đốc: Hồ Thị Thu Thủy
Điện thoại: 0904058886
Website: Click vào đây

BNI Coastal

Giám đốc: Đào Công Thái
Điện thoại: 0904579079
Website: Click vào đây

BNI Seal

Giám đốc: Phạm Hồng Vân
Điện thoại: 0981067568
Website: Click vào đây

BNI Saigon

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Solar

Giám đốc: Lê Chí Trung
Điện thoại: 0989059369
Website: Click vào đây

BNI 5S

Giám đốc: Cường Nguyễn
Điện thoại: 0969392839
Website:  Click vào đây

BNI BRILLIANCE ONLINE

Giám đốc: Nguyễn Bùi Hà
Điện thoại: 0913255811
Website: Click vào đây

BNI Imperia

Giám đốc: Trương Thị Hạnh
Điện thoại: 0912113627
Website: Click vào đây

BNI Union

Giám đốc: Hoàng Anh Chiến
Điện thoại: 0913903833
Website: Click vào đây

BNI WISDOM HYBRID

Giám đốc: Trần Thị Quỳnh Hoa
Điện thoại: 0966100284
Website: Click vào đây

BNI Mountain

Giám đốc: Lê Thanh Ba
Điện thoại: 0903214932
Website: Click vào đây

BNI Infinity

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI PANDORA Online

Giám đốc: Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại: 0915093468
Website: Click vào đây

BNI CEO

Giám đốc: Lê Minh Quang
Điện thoại: 0945365165
Website: Click vào đây

BNI Omega

Giám đốc phát triển: Hoàng Thị Cẩm Giang – 0936460313

Ngày họp: Thứ 3
Tình trạng: SẮP RA MẮT

BNI Champion

Giám đốc: Trần Thành Trung
Điện thoại: 0941143311
Website: Click vào đây

BNI Modern

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Talent

Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng

Số điện thoại: 0907791164

Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia