BNI Hero

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI FLASH ONLINE CHAPTER

Giám đốc: Nguyễn Như Đức
Điện thoại: 0842458888
Website: Click vào đây

BNI Titan

Giám đốc: Lê Cường Thịnh
Điện thoại: 0902115815
Website: Click vào đây

BNI WOW

Giám đốc: Jack DuTien
Điện thoại: 0908696323
Website: Click vào đây

BNI Bazan

Giám đốc: Đào Vĩnh Lộc
Điện thoại: 0903588234
Website: Click vào đây

BNI Gratitude

Giám đốc: Triệu Thị Kim Tiên
Điện thoại: 098 3928033
Website: Click vào đây

BNI Champion

Giám đốc: Trần Thành Trung
Điện thoại: 0941143311
Website: Click vào đây

BNI Alignment

Giám đốc: Trần Sơn Lâm và Nguyễn Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0983371713 – 0982170405
Website: Click vào đây

BNI Focus

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Legacy

Giám đốc: Lê Phương Thảo
Điện thoại: 0913231032
Website: Click vào đây

BNI MegaStars

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Luxury

Giám đốc: Hoàng Anh Chiến

Số điện thoại: 0913903833

Website: Click vào đây

BNI Saigon

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Bamboo

Giám đốc: Phạm Thanh Tùng
Điện thoại: 0912099800
Website: Click vào đây

BNI BiDi

Giám đốc: Vũ Văn Toàn
Điện thoại: 0394143943
Website: Click vào đây

BNI Quality

Giám đốc: Tô Anh Kiệt
Điện thoại: 0903337939
Website: Click vào đây

BNI KINGDO

Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại: 0969999636
Website: Click vào đây

BNI Amazon

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại: 0902021196
Website: Click vào đây

 

BNI Victory

Giám đốc: Khuất Lê Hương
Điện thoại: 0988399668
Website: Click vào đây

BNI Wealthy

Giám đốc: Từ Ngọc Hoa
Điện thoại: 0917739778
Website: Click vào đây

BNI Leaders

Giám đốc: Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0913917288
Website: Click vào đây

BNI Lado

Đại sứ: Đào Vĩnh Lộc
Điện thoại: 0903588234
Website: Click vào đây

BNI Dragon

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website:  Click vào đây

BNI Trust

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI AWE

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0937780999
Website:  Click vào đây

BNI Joy

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI CapSaintJacque (CSJ)

Giám đốc: Lê Trường Sơn
Điện thoại: 0938463858
Website: Click vào đây

BNI FORBES ONLINE CHAPTER

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0904380648
Website: Click vào đây

BNI Balance

Giám đốc: Hoàng Văn Tình
Điện thoại: +84 962 222 866
Website: Click vào đây

BNI Vincent

Giám đốc: Lâm Thu Huyền
Điện thoại: 0989819020
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia