BNI Dynamic

Giám đốc: Nguyễn Tiến Đức
Điện thoại: 0918644277
Website: Click vào đây

BNI Flight

Giám đốc: Tạ Quốc Tuấn
Điện thoại: 0977036666
Website: Click vào đây

BNI Honor

Giám đốc: Trần Văn Minh
Điện thoại: 0947606777
Website: Click vào đây

BNI Freedom

Giám đốc: Lê Văn Hợi
Điện thoại: 0913307063
Website: Click vào đây

BNI Unity

Giám đốc: NguyễnVăn Hòa
Điện thoại: 0989333301

BNI Victory

Giám đốc: Khuất Lê Hương
Điện thoại: 0988399668
Website: Click vào đây

BNI Horizon

Giám đốc: Nguyễn Văn Huy
Điện thoại: 0968226368
Website: Click vào đây

BNI Energy

Giám đốc: Trần Đình Trọng
Điện thoại: 0906983868
Website: Click vào đây

 

BNI Mercury

Giám đốc: Chung Thị Thúy Hà
Điện thoại: 0984705899
Website: Click vào đây

BNI Saigon

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Golden

Giám đốc: Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại: 0971679797
Website: Click vào đây

BNI OK

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: Click vào đây

BNI Jupiter

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn
Điện thoại: 0915133486
Website: Click vào đây

BNI Solar

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Ownership

Giám đốc: Tô Quý Ngọc Châu
Điện thoại: 0908330100

BNI Sapa

Giám đốc: Phi Hồng Huy
Điện thoại: 0972156789
Website: Click vào đây

BNI Inspire

Giám đốc: Khuất Lê Hương
Điện thoại: 0988399668
Website: Click vào đây

BNI Bamboo

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI Amazon

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại: 0902021196
Website: Click vào đây

 

BNI Legacy

Giám đốc: Phan Tuấn Hưng
Điện thoại: 0983005819
Website: Click vào đây

BNI Heritage

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0982170405
Website: Click vào đây

BNI Highland

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0937780999
Website: Click vào đây

BNI BiDi

Giám đốc hỗ trợ: Vũ Văn Toàn – 0394143943
Đại sứ hỗ trợ: Trương Nhật Hà – 0903731727

Website: Click vào đây

 

BNI Eagles

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0914769686
Website: Click vào đây

BNI Sanddune

Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa
Điện thoại: 0989333301
Website: Click vào đây

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Central

Giám đốc: Trình Quốc Việt
Điện thoại: 0905693638
Website: Click vào đây

BNI Runners

Giám đốc: Trần Phi Điệp
Điện thoại: 0948159357
Website: Click vào đây

BNI Mountain

Giám đốc: Lê Thanh Ba
Điện thoại: 0903214932
Website: Click vào đây

BNI Royal

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu
Điện thoại: 0983078979
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia