BNI RAPID – CORE GROUP

Giám đốc: Đinh Thị Như Phượng
Điện thoại: 0909926477
Website:  Click vào đây

BNI FDI

Giám đốc: Hoàng Thị Hường
Điện thoại: 0921688968
Website: Click vào đây

BNI Rivers

Giám đốc: Nguyễn Trung Hậu
Điện thoại: 0909967810
Website: Click vào đây

BNI SWAT

Giám đốc: Lê Trường Sơn
Điện thoại: 0938463858
Website: Click vào đây

BNI Apollo

Giám đốc: Lê Phương Thảo
Điện thoại: 0913231032
Website: Click vào đây

BNI COMPLETE – CORE GROUP

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0789204952
Website: Click vào đây

BNI Giant

Giám đốc: Đào Huy Du
Điện thoại: 0913343850
Website: Click vào đây

BNI Sun

Giám đốc: Nguyễn Diệu Khuyên
Điện thoại: 0888266233
Website: Click vào đây

BNI COMPOUND

Giám đốc: Đồng Thị Hậu
Điện thoại: 0981067568
Website: Click vào đây

BNI One

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điện thoại: 0965882222
Website: Click vào đây

BNI Trophy

Đại sứ phát triển: Trần Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0908102125

Website: Đang cập nhật

BNI VIP

Giám đốc: Phạm Phượng
Điện thoại: 0936028939
Website: Click vào đây

BNI FULL HOUSE – Core Group

Giám đốc: Bùi Cao Sơn
Điện thoại: 0902238811
Website: Click vào đây

BNI Champion

Giám đốc: Trần Thành Trung
Điện thoại: 0941143311
Website: Click vào đây

BNI Wealthy

Giám đốc: Từ Ngọc Hoa
Điện thoại: 0917739778
Website: Click vào đây

BNI Spark

Giám đốc: Bùi Cao Sơn
Điện thoại: 0902238811
Website: Click vào đây

BNI Innovation

Giám đốc: Nguyễn Thị Diễm Phương
Điện thoại: 0909994863

BNI Planet online

Giám đốc: Hoàng Anh Chiến

Số điện thoại: 0913903833

Website: Click vào đây

BNI Vision

Giám đốc: Hoàng Đạo
Điện thoại: 0912265766
Website: Click vào đây

BNI JOVIA Online

Giám đốc: Phạm Phượng
Điện thoại: 0936028939
Website: Click vào đây

BNI Solution

Giám đốc: Vĩ Văn Ích
Điện thoại: 0903505040
Website: Click vào đây

BNI Prospery

Giám đốc: Quách Thị Huệ
Điện thoại: 0967129891
Website: Click vào đây

BNI PROFIT

Giám đốc: Phạm Thành Biên
Điện thoại: 0987767889
Website: Click vào đây

BNI Glory

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI PLU$

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0789204952
Website: Click vào đây

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI Excellence

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn
Điện thoại: 0915133486
Website: Click vào đây

BNI Riverside

Giám đốc: Lê Trường Sơn
Điện thoại: 0938463858
Website: Click vào đây

BNI ORIENT ONLINE

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI EMPIRE

Giám đốc: Trần Công Thành
Điện thoại: 0931468468
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia