BNI Awesome

Giám đốc: Lê Phương Thảo
Điện thoại: 0913231032
Website: Click vào đây

BNI Bazan

Giám đốc: Vũ Văn Toàn
Điện thoại: 0973093336

Đại sứ: Đào Vĩnh Lộc
Điện thoại: 0903588234
Website: Click vào đây

BNI Warrior

Giám đốc: Phạm Thành Long
Điện thoại: 0913553222
Website: Click vào đây

BNI Commitment

Giám đốc: Lê Ngọc Đăng
Điện thoại: 0949823969
Website: Click vào đây

BNI Pioneer

Giám đốc: Bùi Nguyệt Anh
Điện thoại: 0904616286
Website:  Click vào đây

BNI HAPPY

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI Hero

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI Focus

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Sprepok

Đại sứ: Hồ Thị Kim Chi
Điện thoại: 0397027680
Website: Đang cập nhật

BNI Yes

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI Central

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI WOW

Giám đốc: Jack DuTien
Điện thoại: 0908696323
Website: Click vào đây

BNI Fansipan

Giám đốc: Đào Lan Phương
Điện thoại: 0903236566
Website:  Click vào đây

BNI 5P

Giám đốc: Cường Nguyễn
Điện thoại: 0969392839
Website: Click vào đây

 

BNI Jubilant

Giám đốc: Lưu Thị Ngọc Phúc
Điện thoại: 0965688872
Website: Click vào đây

BNI Trust

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI Vincent

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Great

Giám đốc: Trương Bá Mạnh Long
Điện thoại: 0916862138
Website:  Click vào đây

BNI Apollo

Giám đốc: Bùi Tùng Lâm
Điện thoại: 0904186969
Website: Click vào đây

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Omega

Giám đốc phát triển: Hoàng Thị Cẩm Giang – 0936460313

Ngày họp: Thứ 3
Tình trạng: SẮP RA MẮT

BNI Maximizer

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0912774568
Website: Click vào đây

BNI Infinity

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI Connect

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI CEO

Giám đốc: Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0913917288
Website: Click vào đây

BNI MegaStars

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Rivers

Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng
Điện thoại: 0907791164
Website:  Click vào đây

BNI Highland

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0937780999
Website: Click vào đây

BNI Solar

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Power

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh
Điện thoại: 0982164688
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia