BNI Uranus

Giám đốc: Hoàng Thị Thanh Thủy
Điện thoại: 0983968929
Website: Click vào đây

BNI Everest

Giám đốc: Trương Bá Mạnh Long
Điện thoại: 0916862138
Website: Click vào đây

BNI Master

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI Mastery

Giám đốc: Hoàng Thị Thanh Thủy
Điện thoại: 0983968929
Website: Click vào đây

BNI Saigon

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI Heritage

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0982170405
Website: Click vào đây

BNI Zen

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI Titan

Giám đốc: Lê Cường Thịnh
Điện thoại: 0902115815
Website: Click vào đây

BNI WOW

Giám đốc: Jack DuTien
Điện thoại: 0908696323
Website: Click vào đây

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Golden Star

Giám đốc: Lư Ngọc Quỳnh Phương
Điện thoại: 0908883808
Website: Click vào đây

BNI Highway

Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng
Điện thoại: 0907791164
Website: Click vào đây

BNI Champion

Giám đốc: Trần Thành Trung
Điện thoại: 0941143311
Website: Click vào đây

BNI Strong

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Alignment

Giám đốc: Trần Sơn Lâm và Nguyễn Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0983371713 – 0982170405
Website: Click vào đây

BNI Vincent

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Glory

Giám đốc: Hoàng Duy Phương
Điện thoại: 0977744499
Website: Click vào đây

BNI Bazan

Giám đốc: Vũ Văn Toàn
Điện thoại: 0973093336

Đại sứ: Đào Vĩnh Lộc
Điện thoại: 0903588234
Website: Click vào đây

BNI Speed

Giám đốc: Hà Ngọc Hưng
Điện thoại: 0986393223
Website: Click vào đây

BNI Trust

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI Awesome

Giám đốc: Lê Phương Thảo
Điện thoại: 0913231032
Website: Click vào đây

BNI Focus

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI AHA

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Mountain

Giám đốc: Lê Thanh Ba
Điện thoại: 0903214932
Website: Click vào đây

BNI Riverside

Giám đốc: Đào Lan Phương
Điện thoại: 0903236566
Website: Click vào đây

BNI Horizon

Giám đốc: Nguyễn Văn Huy
Điện thoại: 0968226368
Website: Click vào đây

BNI Diamond

Giám đốc: Ngô Thị Thanh Xuân
Điện thoại: 0913613663
Website: Click vào đây

 

BNI Sanddune

Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa
Điện thoại: 0989333301
Website: Click vào đây

BNI Phủ Diễn

Giám đốc: Hoàng Đình Quyền
Điện thoại: 0932421686
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia