BNI WOW

Giám đốc: Jack DuTien
Điện thoại: 0908696323
Website: Click vào đây

BNI Maximizer

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0912774568
Website: Click vào đây

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI OK

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: Click vào đây

BNI Great

Giám đốc: Trương Bá Mạnh Long
Điện thoại: 0916862138
Website:  Click vào đây

BNI Golden

Giám đốc: Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại: 0971679797
Website: Click vào đây

BNI IMPACT

Giám đốc: Phạm Hồng Vân
Điện thoại: 0977209888
Website: Click vào đây

BNI Honor

Giám đốc: Trần Văn Minh
Điện thoại: 0947606777
Website: Click vào đây

BNI 5P

Giám đốc: Cường Nguyễn
Điện thoại: 0969392839
Website: Click vào đây

 

BNI Phủ Quỳ

Giám đốc: Đinh Văn Tạo
Điện thoại: 0983592268
Website: Click vào đây

BNI Flight

Giám đốc: Tạ Quốc Tuấn
Điện thoại: 0977036666
Website: Click vào đây

BNI Apec

Giám đốc: Phạm Châu Loan
Điện thoại: 0905181319
Website: Click vào đây

BNI Legend

Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Dương
Điện thoại: 0903488108
Website: Đang cập nhật

BNI Bold

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI Lion

Giám đốc: Vũ Thị Kim Liên
Điện thoại: 0983742998
Website: Click vào đây

BNI Modern

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI AHA

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Inspire

Giám đốc: Khuất Lê Hương
Điện thoại: 0988399668
Website: Click vào đây

BNI Central

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia