CHIA SẺ CỦA ANH LIÊU KỲ NHÂN – THÀNH VIÊN BNI 9 NĂM – SÁNG LẬP STARS CHAPTER

30/04/2021      Tin tức

Những sóng gió, thăng trầm 9 năm của BNI Stars Chapter được anh Liêu Kỳ Nhân – thành viên sáng lập – đúc kết để có được một Stars chapter sáng chói – Diaomand chapter với hơn 104 thành viên – như hôm nay.