BNI Branding

Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu BNI Việt Nam

04/01/2020      BNI Branding

File hướng dẫn sử dụng bộ Branding BNI Việt Nam: Xem tại đây

Bộ nhận diện thương hiệu BNI

07/02/2020      BNI Branding

Mẫu Standee BNI trưng bày Chapter (8m x 1m8) Mẫu Standee BNI Đối tác kinh doanh thân hữu (8m x 1m8) Mẫu Standee 7 Giá trị cốt lõi BNI (8m x 1m8)

Các Logo chuẩn của BNI Việt Nam

04/01/2020      BNI Branding

Logo BNI màu đỏ nổi Logo BNI màu đỏ chìm Logo BNI màu đen nổi Logo BNI màu đen chìm Logo BNI màu trắng chìm Logo Chapter màu nổi Logo Chapter màu chìm Logo tự hào Thành viên BNI

Mẫu bảng tên của BNI

07/02/2020      BNI Branding

Bảng tên thành viên

Notable Networker Award

07/02/2020      BNI Branding

Giải thưởng – Vinh danh Notable Networker Gold Club Member_12 Gold Club Member_18 Gold Club Member_24 Gold Club Member_30

Các khẩu hiệu của BNI Việt Nam

04/01/2020      BNI Branding

Local Business Global Network – EPS Local Business Global Network – JPG Changing the Way the World Does Business – EPS Changing the Way the World Does Business – JPG

Họa tiết – Hình ảnh của BNI

07/02/2020      BNI Branding

Hình bản đồ thế giới Họa tiết Branding Fractal Họa tiết Swoop Grey

Mẫu chữ ký trong Email BNI

07/02/2020      BNI Branding

Hướng dẫn cài đặt chữ ký cho Email Email Signature – Zip Archive of all Files and Images  

Biểu mẫu văn bản chuẩn

07/02/2020      BNI Branding

Letterhead Template BNI Letterhead (8.5 x 11) BNI Letterhead A4 Mẫu Slide trình chiếu

Đăng ký tham gia