BNI Podcast

BNI Podcast Tập 673: Referrals chủ động

26/11/2020      BNI Podcast

Frank de Raffele, Giám đốc quốc gia của BNI U.S cùng tham gia với Tiến sĩ Misner trong podcast tuần này để chia sẻ về referral chủ động. Phần lớn các referral là “phản ứng” – chúng ta tạo ra referral khi trò chuyện với người khác và họ nói rằng họ cần giúp đỡ, […]

Đăng ký tham gia