Đào tạo BNI Connect – Cẩm nang giải pháp quản lý trang web Chapter (CMS)

16/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - CMS & Chapter Website

Tng quan

Cẩm nang này sẽ hỗ trợ các quản trị viên trong việc chỉnh sửa trang web công khai BNI Connect của họ. Trang web Chapter là ấn tượng đầu tiên của một người đối với chapter của bạn. Hãy giữ cho trang web thật đáng tin cậy và việc cập nhật tin tức mới sẽ mang lại ấn tượng đầu tiên với một trải nghiệm tích cực hơn cho khách mời.

 

Khởi động

Bạn phải đăng nhập vào BNI Connect và định hướng đến chỉnh sửa CMS thông quan Công cụ>CMS>Quản lý website của bạn (CMS mới)>Danh sách trang web của chapter.

 

Màn hình chỉnh sửa CMS

 

Tab Trang

Tab trang hiển thị các tiêu chuẩn trang cho web chapter:

Home – Đây là trang chủ bao gồm các thông tin chapter

Visitor Registation – Trang này dùng để đăng ký khách mời

Application Registation – Trang này dùng để đăng ký tham dự

Chapter Member – Trang này sẽ liệt kê tất cả các thành viên hiện tại của chapter

Member Details – Trang này bao gồm thông tin của mỗi thành viên

Send a Message – Trang này bao gồm thông tin cho thành viên để gửi tin nhắn cho thành viên khác

Gallery – Trang này sẽ bao gồm tất cả hình ảnh mà chapter đã tải lên hệ thống và những hình ảnh đó nằm trong thư viện hệ thống

New – Trang này dùng để chỉnh sửa tin tức

Cookie Declaration – Trang này dùng để khai báo

 

Để xuất bản những thay đổi bạn đã thực hiện, nhấp vào nút Xuất bản ở cuối trang. Xuất bản trang web để cập nhập web, nên khi chưa xuất bản, bạn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung cho đến khi bạn hài lòng và sau đó xuất bản công khai.

Cột đầu tiên là thứ tự trang, cột 2 là tiêu đề trang, cột 3 là thời gian sửa đổi lần cuối, cột 4 là vị trí hiển thị trên trang, cột cuối cùng là tùy chọn xem trước hoặc chỉnh sửa trang.

Ở ô màu đỏ cuối trang (chưa nút Xuất bản) có 2 đường link. URL trực tiếp để mở trang web trực tiếp. Sử dụng link này để truy cập trang web một cách thuận tiện hơn.

URL xem trước để mở trang web xem trước giao diện trang web sau khi nó xuất bản. Sử dụng link này để xem những thay đổi bạn đã lưu như một bước cuối cùng trước khi xuất bản trang web. Nó sẽ mở trong một tab mới.

 

Tab Cài đặt

Sử dụng tab cài đặt để thiết lập tên Trang web, mã, và một vài tùy chỉnh khác. Lưu ý, việc cấp truyền cho khách truy cập gửi email cho thành viên từ website chapter trong vùng và quyền nộp đơn đăng ký online từ website chapter phải được sự cho phép của vùng.

Sau khi Cập nhập các thông tin, nhấn Lưu

 

Tab Ngôn ngữ

Tab này dùng để chọn ngôn ngữ cho website. Bạn có thể nhấn dấu + ở góc trên bên phải để thêm ngôn ngữ cho trang web, nhấn kích hoạt để sử dụng ngôn ngữ đó, nhấn vô hiệu hóa để dừng ngôn ngữ đó. Sau khi chọn ngôn ngữ, nhấn Lưu thay đổi. 

Tab Thư viện

Sử dụng tab thư viên để đăng tải hình ảnh, tài liệu để xuất bản lên trang web. Nút đăng tải này sẽ mở ra màn hình đăng tải tập tin, nhấn Chọn tệp và Open, và Lưu thay đổi.

Bạn có thể chọn 3 tệp tin cùng một lúc. Để đăng tải nhiều hình ảnh, đợi cho các tệp xuất hiện trên màn hình, và nhấn nút Lưu thay đổi.

Bạn sẽ quay trở lại trang thư viện>tab hình ảnh và hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện.

Để xóa ảnh, nhấn tích vào hình ảnh và nhấn nút Xóa. Phần tài liệu cũng tương tự vậy.

Tối đa 10MB cho hình ảnh, tài liệu.

Lưu ý đọc Ghi chú màu vàng để thực hiện đăng tả

 

Chỉnh sửa Trang

Để chỉnh sửa trang, nhấn Chỉnh sửa ở trang bạn muốn. Đây là màn hình sẽ xuất hiện khi bạn chỉnh sửa nội dung trang chủ.

Chỉnh sửa biểu tượng CMS

Biểu tượng được phân thành 5 hàng trong phần chỉnh sửa CMS

Lưu ý: Có rất nhiều chức năng chỉnh sửa chỉ nên sử dụng bởi người dùng có kinh nghiệm với kiểu chỉnh sửa này. Nếu bạn không chắc chắn những chắc năng dùng để làm gì hãy hỏi trước khi thực hiện.

Đối với định dạng chữ, có thể sử dụng từ Heading 1 to H6. Phông “Bình thường” là “Arial”, cỡ 14.

Thông thường, việc chỉnh kiểu chữ song song với  phông /cỡ có thể gây mâu thuân, nên để tiện, bạn có thể thay đổi kiểu chữ về dạng “Bình thường” trước khi thay đổi phông hoặc cỡ chữ.

 

Thêm & Thay đổi hình ảnh

Có 2 vị trí để thêm hình ảnh:

Khi nhấn vào một trong hai biểu tượng đó, màn hình sẽ hiện ra như bên dưới. Nhấn Duyệt máy chủ và double clink để chọn hình. Và đường link ảnh sẽ hiển thị trong ô URL. Bạn có thể nhìn thấy hình đã đăng tải lên màn hình Thư viện hình ảnh (cũng như một vài logo như BNI Podcast, SuccessNet,…)

Sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật hoặc Bỏ qua

(Nếu không có hình ảnh nào xuất hiện, hãy đóng trang và mở lại để chỉnh sửa)

Bạn có thể thêm Văn bản thay thế nếu muốn (đây là văn bản sẽ hiển thị khi bạn di chuột qua hình ảnh), và bạn cũng có thể thay đổi Chiều rộng và Chiều cao, sẽ hiển thị chiều rộng và Chiều cao hiện tại.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi kích thước hình ảnh trước khi tải lên để có kết quả tốt nhất. Khi bạn định lại kích thước hình ảnh trong màn hình thuộc tính của ảnh, nó có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.

Khi biểu tượng ổ khóa xuất hiện bị khóa, bất kỳ thay đổi Chiều rộng hoặc Chiều cao nào bạn thực hiện sẽ thay đổi tương ứng với kích thước khác; khi nó được mở khóa, bạn có thể thay đổi một chiều tại một thời điểm. Đây là cách bạn sẽ làm biến dạng hình ảnh (kéo giãn hoặc thu nhỏ theo một chiều.) Để trả hình ảnh về kích thước ban đầu, hãy nhấp vào biểu tượng của vòng tròn mũi tên màu xám.

Các đường viền có thể được thêm vào bất kỳ hình ảnh nào. Để thêm đường viền, hãy chèn số lượng pixel vào trường Đường viền. Thêm đường viền có thể giúp phân biệt hình ảnh với background, chẳng hạn như khi bạn đang sử dụng hình ảnh sáng trên background sáng.

Cài đặt rộng 1 pixel tạo ra một đường đen mỏng xung quanh hình ảnh của bạn; tăng kích thước pixel cho đường viền rộng hơn.

Đặt đường viền là ‘0’ nếu bạn định thêm liên kết tới hình ảnh và bạn không muốn có đường viền liên kết màu xanh xung quanh hình ảnh của mình.

Khoảng đệm ngang và khoảng đệm dọc có thể được thiết lập để tạo vùng trắng ở các cạnh của hình ảnh (khoảng đệm ngang) hoặc trên và dưới hình ảnh (Khoảng đệm dọc). Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ 20 cho cả khoảng đệm ngang và khoảng đệm dọc và sửa đổi chúng cho đến khi thấy ổn.

Căn trái hình ảnh nếu bạn muốn văn bản xuất hiện ở bên phải hình ảnh; hoặc Phải để làm cho văn bản xuất hiện ở bên trái của hình ảnh.

Nếu bạn không muốn văn bản ở bên trái hoặc bên phải của hình ảnh, hãy chọn <không thiết lập>. Khi bạn đã chọn <không thiết lập>, bạn có thể sử dụng các biểu tượng canh lề: canh trái, canh phải, hoặc canh giữa để định vị hình ảnh.

Bạn cũng có thể quản lý một liên kết hình ảnh ở đây. Chọn tab Liên kết và hoàn thành các bước như được nêu trong phần Liên kết của tài liệu này. Nút Máy chủ duyệt màu xám cho phép bạn đặt liên kết hình ảnh này tới một hình ảnh khác (ví dụ: nếu bạn muốn có hình thu nhỏ của áp phích trên một trang và khi khách truy cập nhấp vào hình thu nhỏ đó sẽ đưa họ đến hình ảnh lớn hơn của áp phích.) Để thực hiện việc này, hãy thay đổi kích thước hình ảnh của bạn thành kích thước hình thu nhỏ và tải cả hai kích thước lên tab Thư viện của bạn. Sử dụng nút Duyệt máy chủ để liên kết hình ảnh nhỏ hơn với hình ảnh lớn hơn.

Tab mở rộng dành cho người dùng nâng cao.

 

Thêm & Thay đổi Links

Có thể thêm link vào hình ảnh hoặc văn bản.

 

Để thêm/Xóa link

Nhấp vào biểu tượng liên kết, màn hình Liên kết sẽ xuất hiện như hình trên. Để tạo một liên kết chuẩn, hãy chọn tab Thông tin Liên kết. Trên tab Thông tin liên kết, chọn:

  • Kiểu liên kết: URL
  • Giao thức: http: //
  • Và nhập liên kết vào trường URL.

Để mở liên kết của bạn trong một cửa sổ mới thay vì trên cùng một màn hình, hãy chọn tab Đích và Cửa sổ Mới (_blank)

Để xóa một liên kết, hãy đánh dấu liên kết và nhấp vào biểu tượng liên kết có dấu x ở dưới, ở bên phải của biểu tượng Chèn/Sửa liên kết.

 

Để tạo một link Email

Để tạo liên kết email, vào tab Thông tin liên kết, chọn Thư điện tử ở Kiểu liên kết, sau đó nhập thư điện tử (địa chỉ mail), Tiêu đề thư, và nội dung thư

Tab mở rộng dành cho người dùng nâng cao. Nút ‘Duyệt máy chủ’ trên tab Thông tin liên kết dành cho nhà phát triển hệ thống BNI Connect® sử dụng và có thể bị bỏ qua.

 

Inmail

Tính năng này của BNI Connect® cho phép khách truy cập trang web gửi ‘Inmail’ tới Thành viên hoặc Giám đốc từ các trang web của Chapter. Tính năng phải được thành viên bật để liên kết Gửi Tin nhắn của thành viên hoạt trên trang web công khai mà thành viên quản lý trong phần ‘Tài khoản” trên tab Thiết lập Tài khoản. Hai mục sau phải được kiểm tra để liên kết Gửi tin nhắn xuất hiện cho thành viên:

  • Hiển thị trên các trang web công khai của BNI
  • Cho phép mọi người gửi email cho tôi từ trang web công khai của BNI

Inmail có lợi ích là cho phép khách truy cập trang web liên hệ với một thành viên mà không cần công khai địa chỉ email thực của thành viên, điều này có thể gây ra vấn đề gửi thư rác. Nếu Thành viên đã chọn mục Chuyển tiếp Thư BNI Connect® mà tôi nhận được đến địa chỉ email của mình, các thư này cũng sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email đó.

Bạn cũng có thể dễ dàng gắn liên kết thư vào văn bản trong trang web công khai sau khi xuất bản website trực tiếp.

 

Duyệt đến trang Gửi tin nhắn của người đó trên trang web trực tiếp của bạn và sao chép URL liên kết từ thanh địa chỉ của trình duyệt.

Thêm liên kết vào văn bản và sử dụng URL bạn đã sao chép như hình dưới đây.

 (Để biết thêm thông tin về Gửi tin nhắn & Inmail, xem thêm phần Gửi tin nhắn của tài liệu này.)

 

Trang

Phn footer thông tin chapter

Không thể chỉnh sửa phần này trong trình chỉnh sửa CMS của chapter. Tất cả các mục trong phần này là định hướng cơ sở dữ liệu..

 

Tên Chapter, Meeting Details được quản lý trong thuộc tính của chapter.

Các trường ‘Ngày họp’ thông qua ‘Giám đốc hỗ trợ chapter” sẽ được hiển thị bằng Ngôn ngữ mà người dùng đã đặt trình duyệt của họ. Ví dụ: nếu một người ở Tây Ban Nha đặt trình duyệt của họ thành tiếng Tây Ban Nha, thì văn bản “Ngày họp” sẽ hiển thị là “Día Reunión”.

Các mục này được dịch trong Công cụ dịch; Quyền cấp quốc gia là bắt buộc.              

 

Trang chủ

Trang chủ chapter có nội dung đạt chuẩn có thể được thay đổi hoặc chuyển ngữ.

 

Tính năng “Our Chapter Passed ##tyfcb## in the past 12 months!”

Các trang web của chapter được tạo với nội dung tiêu chuẩn bao gồm dòng Ban đầu hiển thị con số mà một chapter đã nhập vào hệ thống dưới dạng hoạt động kinh doanh trong 12 tháng gần nhất.

Quản trị viên web có khả năng loại bỏ điều này nếu thích hợp, ví dụ: nếu một chapter đang trong quá trình Tái khởi động; hoặc để khởi chạy chapter mới, nhỏ, v.v. Nếu bị bỏ qua, nó có thể được thêm lại sau bằng cách thêm dòng:

Our Chapter Passed ##tyfcb## in the past 12 months!

Các tính năng khác

Diễn giả buổi họp và Chi tiết cuộc họp là các yếu tố định hướng cơ sở dữ liệu, được quản lý bởi Ban lãnh đạo Chapter trong Hoạt động> Chapter> Quản lý buổi họp> Xem/sửa diễn giả.

Lưu ý: Chủ đề của diễn giả là trường yêu cầu bắt buộc khi nhập diễn giả, và đôi khi chủ đề không có sẵn cho ban lãnh đạo khi họ thêm diễn giả vào hệ thống.

Một số vùng đã đào tạo Lãnh đạo Chapter của họ để nhập Tên Công ty của diễn giả làm chủ đề, nếu nó chưa được biết vào thời điểm đó (không phải ‘TBD’).

Định dạng ngày cho Diễn giả chapter được thiết lập từ cài đặt ngôn ngữ trên trình duyệt.

 

Chapter Members

Trang danh sách thành viên cho phép bạn thêm nội dung của thành viên.

 

Các mục trong phần định hướng dữ liệu có thể được chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa CMS.

Nội dung định hướng dữ liệu cho trang này chẳng hạn như Tên thành viên, Chapter, và Thành phố được chỉnh sửa ở bên ngoài trình CMS, trong một công cụ Connect thích hợp.

 

 

Send Message

Trang Send Message xuất hiện khi một người dùng truy cập vào trang web công khai và gửi một “Thư”.

Trong trình Chỉnh sửa CMS, trang Send Message  có khả năng chỉnh cài đặt

 

Gallery

Trang Thư viện chỉ được hiển thị sau khi bạn đã bật tính năng Thư viện. Bật tính năng Thư viện bằng cách nhấp vào liên kết Thư viện ‘Hiển thị’ trong cột ‘hiển thị’ của tab Trang.

 

Trang Gallery hiển thị albums chapter trên trang web công khai. (Việc quản lý Albums và Hình ảnh nằm trong tab Gallery). 

 

 

 

 

 

Thẻ: ,