Di sản là những gì ở hiện tại

17/03/2023      SuccessNet

Là nhà sáng lập của BNI®, tôi đã dành nhiều năm để giúp đỡ các chủ doanh nghiệp xây dựng mạng lưới kết nối thành công thông qua referral. Nhưng khi tôi trở nên có tuổi hơn, tôi nhận ra rằng, di sản không nằm trong sự thành công của doanh nghiệp của tôi, nó nằm trong sự tác động mà tôi đã mang đến cho mọi người. Kính chắn gió của chúng ta lớn hơn kính chiếu hậu là có lý do. Việc thấy những thứ phía sau thì quan trọng; tuy nhiên, thứ quan trọng nhất là ở phía trước chúng ta.

Khi nhìn về phía sau, chúng ta bị vướng vào những thành công và thất bại trong quá khứ. Chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được, nhưng cũng có thể bị ám ảnh bởi những lỗi lầm trước đây. Chúng ta có thể bị cám dỗ rồi ngủ quên trên chiến thắng và cảm thấy rằng mình đã đặt được dấu ấn của mình lên thế giới. Tuy nhiên, lối suy nghĩ này có thể gây sai lầm, vì nó có thể ngăn chúng ta tiến về phía trước và tạo ra những đóng góp vĩ đại hơn.

Thay vì thế, bạn nên tập trung vào hiện tại và tương lai. Chúng ta nên nghĩ về điều chúng ta có thể làm để tạo ra tác động tích cực cho người khác ngay lúc này và trong những năm sắp tới. Điều này có nghĩa là đầu tư thời gian và nguồn lực của bạn vào các dự án và sáng kiến có tiềm năng thay đổi cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn. Nên tìm kiếm các cơ hội để hướng dẫn và truyền cảm hứng cho người khác, để đóng góp cho cộng đồng, và góp phần vào những mục tiêu mà chúng ta đam mê. Chúng ta đều có những người trong câu chuyện của mình – họ là những người thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trong nhất khi trao lại di sản trên thế giới là – chúng ta đang ở trong câu chuyện của ai? Chúng ta đã thay đổi cuộc sống của ai tốt hơn?

Khi nghĩ theo cách này thì có thể tự tin rằng di sản của chúng ta là một trong những thay đổi và tác động tích cực. Chúng ta sẽ được nhớ đến không chỉ vì những gì đã đạt được, mà còn những cuộc sống mà chúng ta đã kết nối và truyền cảm hứng. Chúng ta sẽ được ghi nhớ như là những người lãnh đạo, người có tầm nhìn xa trông rộng, và những người chủ trương thay đổi.

Đương nhiên là, việc nhìn về phía trước không có nghĩa nên quên hoàn toàn quá khứ. Chúng ta có thể học được các bài học giá trị từ kinh nghiệm của bản thân, cả tốt lẫn xấu, và sử dụng những bài học đó dẫn dắt những hành động trong tương lai. Nhưng không nên để quá khứ quyết định bản thân hay giới hạn tiềm năng của chúng ta. Thay vì vậy, nên sử dụng nó như một bước đệm để đạt đến những thành tựu vĩ đại hơn.

Di sản không chỉ là những điều chúng ta đã làm, mà là những điều chúng ta sẽ làm trong tương lai. Nên nhìn về phía trước với sự tích cực và cam kết tạo ra tác động tích cực cho thế giới. Nếu như thế, chúng ta có thể để lại di sản lâu dài để truyền cảm hứng cho người khác và khiến thế giới trở nên tốt hơn.

(Nguồn: ivanmisner.com)

BNI Việt Nam

Thẻ: , , , ,