ĐỘI NGŨ DnA VÙNG BNI HỒ CHÍ MINH LÊN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU 2021

05/03/2021      Tin tức

Vùng BNI Hồ Chí Minh sẽ đạt 2.400 thành viên và cùng BNI Việt Nam chinh phục mục tiêu 12.345 thành viên cho năm 2021.

 

 

Để đạt mục tiêu đó, đội ngũ DnA vùng BNI Hồ Chí Minh cùng nhau lên kế hoạch thực hiện, hướng tới một tầm nhìn chung ngay buổi họp định kỳ đầu năm Tân Sửu.

 

Tại buổi họp, vùng BNI Hồ Chí Minh đã chào đón thêm 05 anh chị mới được bổ nhiệm, cùng đứng vào đội ngũ DnA.