Giá trị giao dịch tháng 05/2024 của BNI phá kỷ lục

17/06/2024      Tin tức

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA BNI TOÀN CẦU 

Trong 12 tháng qua, các Thành viên BNI đã tạo ra doanh thu ấn tượng 23,8 tỷ USD TYFCB (Thank You For Closed Business – giá trị giao dịch) cao nhất từ ​​trước đến nay của BNI được ghi nhận trong khung thời gian đó. Tổng số lượt giới thiệu cơ hội kinh doanh (referral) trong 12 tháng qua cũng đạt mức cao kỷ lục 15,9 triệu
Chỉ riêng trong tháng 5 năm 2024, các Thành viên BNI đã vượt mốc hơn 1,4 triệu lượt giới thiệu cơ hội kinh doanh, tương ứng với doanh thu là 2,21 tỷ USD, đây là số lượt giới thiệu cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng. Những con số ấn tượng này chứng tỏ các Thành viên đã tích cực thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhau và tạo ra tác động đáng kể trên toàn cầu.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI CỦA BNI VIỆT NAM

Chúc mừng Thành viên BNI Việt Nam trong tháng 5 năm 2024 vừa qua đã trao cho nhau hơn 43.000 cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch hơn 950 tỷ đồng.
Trong 12 tháng vừa qua các Thành viên BNI Việt Nam cũng đã trao cho nhau hơn 470.000 cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch hơn 11.500 tỷ đồng.
Khi chúng tôi nhận ra và tôn vinh những thành tựu xuất sắc của các Thành viên của BNI, chúng tôi mời bạn chia sẻ những con số ấn tượng này thông qua các nền tảng LinkedIn và Facebook, mạng xã hội khác của bạn. 
Những con số này là minh chứng cho thành tích xuất sắc của các Thành viên và giá trị to lớn mà BNI mang lại. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các Giám đốc và lãnh đạo BNI trên toàn Việt Nam vì sự cống hiến, nỗ lực, khả năng lãnh đạo và cho đi của họ, những điều đã tạo nên những thành tựu này. Cùng nhau, chúng ta tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn xuất sắc mới và thúc đẩy nhau đạt được thành công lớn hơn nữa.
BNI Việt Nam