#2 Hướng dẫn truy cập nhanh Module thành viên

16/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Quick Start Guide

Lĩnh vực kinh doanh được liệt kê trên BNI Connect:

Tổng số thông tin trao & nhận

MỤC 12 tháng vừa rồi Lịch sử
TYFCB đã nhận: (Cảm ơn doanh nghiệp đã nhận) 8580 8580
Referrals đã nhận: (Referrals đã nhận từ thành viên) 33 73
TYFCB đã trao: (Cảm ơn doanh nghiệp trao) 11900 45705
Referrals đã trao: (Referrals đã trao từ thành viên) 48 230
Khách mời: (Khách bạn đã mời và tham dự buổi họp BNI) 5 15
1-2-1: (Danh thiếp) 81 126
CEU: (Tín chỉ đào tạo chapter mà bạn nhận được) 58 58

 

Nhập thông tin và báo cáo

 

Nhập TYFCB (Lời cảm ơn doanh nghiệp)
Nhập Referrals (BNI Referral Slip)
Nhập One to Ones (Tương tác 1-2-1)
Nhập Enter CEUs (Tín chỉ đào tạo chapter)
Phiếu theo dõi Referral  (Phiếu theo dõi referral)
TYFCB của tôi(Báo cáo TYFCB đã trao)
Referrals của tôi (Báo cáo Referrals đã trao)
1-2-1 của tôi (Báo cáo 1-2-1)
CEU của tôi (Báo cáo đào tạo chapter)
Báo cáo về phiếu theo dõi Referral (Phiếu báo cáo theo dõi Referral)

                                                                                                                                  

VÍ DỤ: HOÀN THÀNH MỘT REFERRAL TRỰC TUYẾN

(để hoàn thành TYFCB, 121s or CEUs chọn link phù hợp)

  1. Nhấn Nhập Referral
  2. Ngày và thành viên trao referral sẽ tự động được nhập ở góc trên bên trái trang.
  3. Chọn tìm kiếm thành viên khác chapter
  4. Referral – Tên công ty/thành viên (ví dụ) Tonto and the Boys
  5. Loại Referral– nội bộ hoặc bên ngoài
  6. Tình trạng Referral– Trao danh thiếp hoặc thông báo với khách rằng bạn sẽ gọi
  7. Địa chỉ, điện thoại, email
  8. Ghi chú (Ví dụ) Tìm kiếm chuyên gia xây dựng của Teepees
  9. Nhiệt độ cho referral (chọn giữa 1 & 5 – 1 là Không hấp dẫn and 5 là hấp dẫn )
  10. Lưu lại

 

Bạn có 3 tùy chọn ở cuối màn hình:

Lưu và mở mới – lưu referral và tự động thêm referral mới – Tất cả các referral được lưu lại sau khi nhập.

Lưu lại – tự động gửi thông tin đến người nhận referral.

Close – thay đổi và không gửi referral.

 

 

Thẻ: ,