LỄ CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH BNI BOMBO CHAPTER XUẤT HIỆN TRÊN BÁO BÌNH PHƯỚC.

31/03/2021      Tin tức, Góc báo chí

Lễ chuyển giao Ban Điều hành nhiệm kỳ II BNI Bom Bo Chapter tại Bình Phước đã được thông tin rộng rãi trên báo Bình Phước, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/122331/bni-bom-bo-chapter-binh-phuoc-chuyen-giao-ban-dieu-hanh-nhiem-ky-ii?

 

Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của chính quyền đia phương với các hoạt động và giá trị mà BNI Bom Bo Chapter đã mang lại cho các thành viên tại tỉnh Bình Phước.