LEADERSHIP TEAM SUMMIT ĐƯỢC ĐƯA TIN TRÊN TẠP CHÍ VIỆT NAM HỘI NHẬP!

02/12/2020      Góc báo chí

 

Vừa qua, từ ngày 27-29/11 BNI Việt Nam đã tổ chức thành công BNI Leadership Team Summit 2020 với sự tham gia của Ông Lê Trường Sơn – Giám Đốc BNI Việt Nam, Bà Đào Lan Phương – Giám Đốc Đào Tạo BNI Việt Nam. Đội ngũ Giám Đốc – Đại Sứ Vùng BTN cùng hơn 120 chủ doanh nghiệp từ 10 địa phương trên cả nước.

Chương trình được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk với các chương trình huấn luyện, đào tạo, tham quan du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên tạp chí Việt Nam Hội Nhập tại: https://vietnamhoinhap.vn/article/bni-leadership-team-summit-2020-tai-dak-lak-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-dau-tu—n-35110?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31