Liên hệ với BNI

Liên hệ


VĂN PHÒNG BNI VIỆT NAM

Địa chỉ: 87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP HCM

Hotline: 028 7107 7979

Email: info@bni.vn

Website: bni.vn

Facebook: BNI Vietnam

Youtube: BNI VietNam

Đăng ký tham gia

WELCOME TO BNI VIETNAM

You have successfully subscribed to the newsletter

Vui lòng kiểm tra lại thông tin

Lưu ý: Chỉ nhập YES hoặc NO