NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT BNI TOÀN CẦU VÀ BNI VIỆT NAM

29/11/2021      Tin tức

Trong tháng 10/2021, các Thành viên BNI trên khắp thế giới đã trao cho nhau hơn 1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch là hơn 1,6 tỷ USD doanh thu.

 

Tại Việt Nam, con số này là 39 nghìn cơ hội kinh doanh (Referral) tương đương với giá trị giao dịch gần 900 tỷ đồng.

Nhìn lại 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã tạo ra 17,8 tỷ USD doanh thu với 12,3 triệu referral; và 356 nghìn cơ hội kinh doanh với giá trị giao dịch hơn 9.333 tỷ đồng tại Việt Nam.

 

Đây là những con số ấn tượng mà BNI toàn cầu và BNI Việt Nam. Dù ở giai đoạn nào thì các thành viên vẫn phải kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau.