NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 02/2023 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

09/03/2023      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1,6 TỶ USD TRONG THÁNG 02/2023

Trong tháng 02/2023 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1,1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,6 tỷ USD doanh thu.
Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc 20,6 tỷ USD doanh thu với hơn 13,6 triệu referral.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI CỦA BNI VIỆT NAM

Chúc mừng Thành viên BNI Việt Nam trong tháng 02/2023 vừa qua đã trao được hơn 28 nghìn cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch hơn 714 tỷ đồng.
Trong 12 tháng vừa qua các Thành viên BNI Việt Nam cũng đã trao được hơn 424 nghìn cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch hơn 12.200 tỷ đồng.
Đây là những con số biết nói của BNI Việt Nam, mặc dù ở giai đoạn nào nhưng chúng tôi vẫn phải kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau.
BNI Việt Nam

Thẻ: , , ,