NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 06/2022 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

19/07/2022      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ GẦN CHẠM MỐC 1,7 TỶ USD TRONG THÁNG 06/2022

Trong tháng 06/2022 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1,1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,7 tỷ USD doanh thu.
Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc 19,2 tỷ USD doanh thu với hơn 12,6 triệu referral.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI CỦA BNI VIỆT NAM

Chúc mừng thành viên BNI Việt Nam trong tháng 06/2022 vừa qua đã trao hơn 37 nghìn cơ hội kinh doanh (Referral) tương đương với giá trị giao dịch hơn 1200 tỷ đồng.
Trong 12 tháng vừa qua các Thành viên BNI Việt Nam cũng đã trao được hơn 400 nghìn cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch hơn 13.900 tỷ đồng.
Đây là những con số biết nói của BNI Việt Nam, mặc dù ở giai đoạn nào nhưng chúng tôi vẫn phải kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau.
BNI Việt Nam

Thẻ: , , ,