Quy trình Đăng ký thành viên & Hướng dẫn thanh toán

27/02/2024      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

 

Hướng dẫn Tham dự buổi họp chapter → Hoàn tất thủ tục 

    1. Tư vấn từ Văn phòng → Điền thông tin tại đây – Bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ lại sau 4h làm việc.
    2. Đã có thông tin Chapter → Đăng ký tham dự buổi họp → Thực hiện các bước sau: 

 

Bước 1.Truy cập website: bni.vn, chọn thẻ BNI Chapter và chọn Chapter muốn tham gia. Click vào đường link website của Chapter

.

Bước 2: Nhập chọn Apply Now.

Bước 3: Điền Email vào 2 ô yêu cầu. Hệ thống BNI Connect sẽ gửi về Email của bạn 1 đường link. Vui lòng chọn nút : Đăng ký tại đây

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Khi đến mục “6. Thanh toán”  –  Vui lòng chọn nút ” XEM” để dẫn đến mục “Hoàn thành đơn đăng ký”.

Bước 5: Kiểm tra email  → Để xác nhận và hoàn tất đơn đăng kí tham dự Thành viên. 

Bước 6: Thanh toán phí tham dự: Có 3 cách để Thanh toán (Chuyển khoản hoặc Trả góp) 

Quy trình Tái Gia Nhập → Xem thêm tại đây