SỰ KIỆN RA MẮT BNI PLAN – CHAPTER THỨ 7 TẠI BÌNH DƯƠNG

01/09/2022      Tin tức

Chúc mừng BNI Plan Chapter tại Bình Dương ra mắt thành công vào ngày 20/08/2022.

BNI Plan ra mắt thành công với đạt danh hiệu Hall Of Fame Kick-Off 35+ Chapter – một danh hiệu rất danh giá của BNI Toàn cầu.

Chúc các Thành viên BNI Plan luôn khai thác hiệu quả triệt để công cụ của BNI và biết tạo ra những cơ hội cho chính bản thân mình thông qua việc kết nối và hơn hết hãy trở thành một người kết nối chuyên nghiệp.

Chúc mừng và cảm ơn Giám đốc phát triển Mr. Nguyễn Hải Đăng đã nỗ lực, cống hiến và dành thời gian để đồng hành cũng BNI Plan ra mắt thành công.

BNI Việt Nam

Thẻ: , , , , ,