Sức mạnh của Quy trình VCP®

07/04/2022      SuccessNet

Quy trình VCP là nền tảng của mọi điều tôi chỉ dạy về việc kết nối kinh doanh. Đó là lý do chúng ta đến các sự kiện kết nối. Chúng ta không đến các sự kiện kết nối để “bán hàng”, nhưng chúng ta đến những sự kiện này để làm theo cách của mình thông qua Quy trình VCP.

VCP là gì?

Khái niệm quan trọng trong phương pháp trao cơ hội kinh doanh đó là mối quan hệ – mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, những mối quan hệ này không chỉ nảy nở hoàn toàn, mà còn phải được gieo trồng và nuôi dưỡng. Khi nó tăng trường và phát triển, chúng sẽ trải qua ba giai đoạn: Hiện diện, Uy tín và Lợi nhuận. Quy trình VCP mô tả việc tạo ra, phát triển, và củng cố của tất cả các mối quan hệ. Nó hữu ích trong việc đánh giá tình trạng của một mối quan hệ kinh doanh nhằm xác định mối quan hệ đó đang nằm ở giai đoạn nào trong quá trình nhận cơ hội kinh doanh.

HIỆN DIỆN
Hiện diện là giai đoạn mà mọi người biết bạn là ai và bạn làm nghề gì.

Điều nảy xảy ra khi hai chuyên gia bắt đầu nhận thức về nhau và công việc kinh doanh tương ứng của họ. Đó có thể là nhờ những nỗ lực quảng cáo, hoặc thông qua một hiệp hội dân sự hoặc kinh doanh, hoặc thông qua một đó mà cả hai người đều biết. Bạn có thể trở nên quen biết nhau và làm việc dựa trên cơ sở tên tuổi, tuy nhiên, các bạn biết rất ít về nhau.

Giai đoạn hiện diện rất quan trọng vì nó tạo ra sự công nhậnnhận thức. Sự hiện diện của bạn càng nhiều, thì bạn càng được biết đến rộng rãi, bạn càng có cơ hội được tiếp xúc và càng có cơ hội được những cá nhân hoặc nhóm khác chấp nhận như một người mà họ có thể giới thiệu kinh doanh.

Sự hiện diện phải được phát triển và duy trì một cách tích cực. Nếu không, bạn không thể tiến lên giai đoạn tiếp theo.

UY TÍN
Uy tín là giai đoạn mà mọi người biết bạn là ai, bạn làm nghề gì, VÀ họ biết bạn giỏi về lĩnh vực đó.

Nó là chất lượng của sự tin cậy và đáng được tin cậy – các cuộc hẹn được duy trì, những lời hứa được thực hiện, các dịch vụ được cung cấp. Khi bạn và người bạn mới quen bắt đầu hình thành những kỳ vọng về nhau, và những gì vọng này được hoàn thành, thì mối quan đi đến giai đoạn uy tín của quy trình.

Người xưa có câu “nói ít làm nhiều” quả rất đúng và rất quan trọng trong việc xây dựng uy tín trong mối quan hệ kinh doanh mà bạn đang phát triển trong mạng lưới của mình. Bạn không thể mua uy tín, bạn chỉ có thể KIẾM được nó. Vì thế, việc nhận được sự tin tưởng cần có thời gian. Khi bạn nhận được sự tin tưởng, bạn có thể chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo.

LỢI NHUẬN
Lợi nhuận là giai đoạn mà mọi người biết bạn là ai và bạn làm nghề gì. Họ biết bạn giỏi về lĩnh vực đó, VÀ họ sẵn lòng giới thiệu cơ hội kinh doanh cho bạn trên cơ sở liên tục và tương hỗ lẫn nhau.

Mối quan hệ đã phát triển và trưởng thành, dù là trong công việc hay cá nhân, đều có thể được xác định trong giai đoạn “lợi nhuận”. Nếu mối quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai bên bằng cách mang đến lợi ích cho nhau, và cả hai bên đối tác đều đạt được sự hài lòng từ mói quan hệ đó, thì nó sẽ tồn tại lâu dài. Lợi nhuận không được tìm thấy bằng việc săn lùng món hời hay bằng sự vội vã trong mối quan hệ. Nó phải được trồng trọt, và tương tự như nông nghiệp, nó cần sự kiên nhẫn.

Chúng ta có thể xem xét từng mối quan hệ mà mình có và xác định chúng ta và người kia đang đứng ở giai đoạn nào trong quy trình VCP. Hãy nhớ rằng mọi thứ chúng ta làm, mọi hành động chúng ta thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự uy tín – dù tích cực hay tiêu cực, điều này ảnh hưởng đến khoảng cách thời gian để đạt được giai đoạn lợi nhuận.

Thời gian VÀ Sự tin tưởng

Để đạt được lợi nhuận trong mối quan hệ kinh doanh cần phải có cả thời giansự tin tưởng. Đường cong uy tín cho thấy rằng dù bạn kinh doanh ở bất kỳ loại hình nào đi chăng nữa, thì đều cần thời gian trước khi mọi người có đủ sự tin tưởng vào khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng của bạn để chắc chắn rằng việc giới thiệu người khác cho bạn sẽ không là tổn hại đến danh tiếng của họ.

Trong video, bạn sẽ thấy Đường cong uy tín theo ngành nghề, ở đó vtôi chia sẻ về sự khác biệt về khoảng cách thời gian từ ngành nghề này sang ngành nghề kia để đạt được mức độ tin cậy quan trọng. Một vài ngành nghề có thể mất ít thời gian hơn để chạm đến điểm tin tưởng cần thiết, ví dụ, một người bán hoa có thể nhanh chóng nhận được referral. Trong khi những ngành nghề khác, chẳng hạn như một nhà hoạch định tài chính đầu tư khoản tiền nghỉ hưu của ai đó, sẽ cần nhiều thời gian hơn để có được sự tin tưởng cần thiết để người kia giới thiệu bạn bè và gia đình của họ đến nhà hoạch định và dịch vụ của người này.

Đó LÀ một quy trình

VCP viết tắt của Visibility (Hiện diện), Credibility (Uy tín), Profitability (Lợi nhuận). Đây KHÔNG PHẢI là một công thức. Không phải là V + C = P. Mà nó là một quy trình. Bạn đi từ hiện diện đến uy tín, và từ uy tín sang lợi nhuận.

Điều quan trọng là hiểu được quy trình VCP để kết nối hiệu quả. Đó là một tư duy có liên quan đến khái niệm kết nối kinh doanh gieo trồng hơn là săn bắn. Mọi thứ xoay quanh sự phát triển và tăng trưởng mối quan hệ với người cùng chung chí hướng và biết bạn và đối tác referral của mình đang đứng ở giai đoạn nào trong quy trình, V hay C hay P.

Tôi mời gọi bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình về quy trình VCP dưới phần bình luận.

(Nguồn: ivanmisner.com)

BNI Việt Nam

Thẻ: , , , ,