Thanh toán chuyển khoản

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Business Connections Asia
 • Số tài khoản: 202026868
 • Ngân hàng: Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Ông Ích Khiêm

Thanh toán quét mã QR CODE

Nội dung chuyển phí tham gia BNI:

– Đối với Thành viên mới: Họ và tên – SĐT – Tên Chapter – Mã số thuế – TV mới

– Đối với Thành viên tái gia nhập: Họ và tên – SĐT – Tên Chapter – Mã số thuế – TV TGN

Thông tin gói dịch vụ

Khi đăng ký trở thành Thành viên của BNI bạn sẽ có được các lợi ích và cơ hội như sau:

 • Tham gia các cuộc họp định kỳ tại Chapter để có cơ hội tiếp cận, kết nối, trao đổi cơ hội kinh doanh; cơ hội khai thác ngành nghề, dịch vụ, hàng hóa; học hỏi kinh nghiệm kinh doanh; chứng nhận hàng hóa, dịch vụ và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các thành viên khác là doanh nhân và doanh nghiệp trong cùng một Chapter.
 • Tham gia thêm các hoạt động one-to-one giữa các thành viên theo hướng dẫn của BNI diễn ra hằng tuần nhằm tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ, giới thiệu cơ hội kinh doanh giữa các thành viên với nhau.
 • Thành viên BNI có cơ hội quảng bá, marketing cho hàng hóa, dịch vụ của mình đến với các thành viên khác.
 • Sử dụng các dịch vụ, tư vấn, công cụ hỗ trợ kinh doanh của BNI thông qua đội ngũ Giám đốc hỗ trợ, Giám đốc phát triển của BNI.

BNI hiện đang có hai gói Thành viên như sau:

Gói Thành viên mới 01 năm phí 11.880.000 VNĐ

 • Có được các lợi ích nêu trên;
 • Được tham gia với thời hạn 01 năm
 • Hết thời hạn 01 năm Thành viên muốn tiếp tục đồng hành cùng với BNI sẽ phải tiếp tục gia hạn.

Gói Thành viên mới 02 năm phí 19.774.800 VNĐ

 • Có được các lợi ích nêu trên;
 • Trở thành Thành viên trong thời hạn 02 năm.
 • Hết thời hạn 02 năm Thành viên muốn tiếp tục đồng hành cùng với BNI sẽ phải tiếp tục gia hạn.

Gói gia hạn ưu đãi cho Thành viên:

 • Thành viên tái gia nhập thêm 01 năm: 9.720.000 VNĐ
 • Thành viên tái gia nhập thêm 02 năm: 17.614.800 VNĐ

Thanh toán trực tuyến

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 1. Việc thanh toán không đồng nghĩa với việc Anh/Chị chính thức trở thành Thành viên BNI hoặc tiếp tục tham gia BNI. Điều này chỉ được xác nhận khi Văn phòng BNI Việt Nam nhận được Văn bản chấp thuận từ Ban điều hành Chapter.
 2. Trong trường hợp Ban điều hành Chapter không chấp thuận. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn phí đã thanh toán. Số tiền thanh toán sẽ được hoàn lại bằng chuyển khoản đến số tài khoản đã sử dụng để thực hiện thao tác thanh toán này trong vòng từ 07 – 10 ngày làm việc. Chi phí hoàn trả phát sinh (Nếu có) sẽ do BNI chi trả toàn bộ nếu phát sinh lỗi do BNI gây ra.