12 Years Of Growth

HÀNH TRÌNH 12 NĂM PHÁT TRIỂN BNI VIỆT NAM 03/08/2010 – 03/08/2022

05/08/2022      Tin tức

Kính gửi toàn thể Quý Anh/ Chị Thành viên BNI Việt Nam, “Trên đời này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Đúng vậy, nhưng để đủ can đảm tìm ra, đặt những bước chân, phát những cỏ dại đầu tiên mới quan trọng. Bởi không có những lần đầu […]

Đăng ký tham gia