500 Members

BNI HCMC 6 VƯỢT MỐC 500 THÀNH VIÊN

04/08/2022      Tin tức

BNI Việt Nam chúc mừng kỷ niệm một cột mốc ấn tượng khi cộng đồng Doanh nhân Vùng BNI HCMC 6 đã vượt mốc 500 Thành viên từ ngày 01/08/2022. Thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có sự dẫn dắt, hỗ trợ của Giám đốc, Đại sứ, Ban điều hành và […]

Đăng ký tham gia