BNI Bắc Giang

BNI Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên đã trao hơn 200 cơ hội kinh doanh trong chương trình kết nối kinh doanh

03/01/2023      Tin tức

Business Matching ngày 28/12/2022 – một chương trình giúp cho các doanh nghiệp tại khu vực BNI Đông Bắc được kết nối và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới thông qua chương trình kết nối kinh doanh. Chương trình kết nối kinh doanh bao gồm các Chapter: BNI SWAT, BNI KINGDO, BNI KINHBAC […]

Gần 100 cơ hội kinh doanh được trao đi tại sự kiện Kết nối kinh doanh khu vực BNI Đông Bắc

14/05/2022      Tin tức

Để hỗ trợ cho Thành viên BNI mở rộng mối quan hệ và kết nối kinh doanh hiệu quả hơn với các Thành viên khác bên cạnh đó nhằm gia tăng cơ hội nhận Referrals (cơ hội kinh doanh) cấp 2 hiệu quả và nhanh chóng, Khu vực BNI Đông Bắc bao gồm 4 Chapter: […]

Đăng ký tham gia