BNI Global Number

14.6 triệu – Tổng số Cơ hội kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của BNI!

14/09/2023      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1.89 TỶ USD TRONG THÁNG 08/2023 Chỉ riêng trong tháng 8 năm 2023, TYFCB (giá trị giao dịch) của các Thành viên BNI đã vượt mốc 1.89 tỷ USD thông qua số lượng lượt giới thiệu cơ hội kinh doanh (referral) vượt qua ngưỡng 1.3 triệu! Các Thành viên BNI đã tạo ra […]

Tháng 03/2023 – Những con số phá vỡ kỷ lục của BNI

13/04/2023      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 2 TỶ USD TRONG THÁNG 03/2023 Chỉ riêng trong tháng 3 năm 2023, TYFCB (giá trị giao dịch) của các Thành viên BNI đã vượt mốc 2 tỷ USD, một cột mốc mà trước đây BNI chưa từng đạt được trong một tháng. Đây là một thành tựu phi […]

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 02/2023 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

09/03/2023      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1,6 TỶ USD TRONG THÁNG 02/2023 Trong tháng 02/2023 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1,1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,6 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc […]

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 01/2023 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

08/02/2023      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1,6 TỶ USD TRONG THÁNG 01/2023 Trong tháng 01/2023 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,6 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc […]

Cùng nhìn lại kết quả ấn tượng trong năm 2022 của BNI

07/01/2023      Tin tức

Chúng ta có những kỷ lục mới của BNI để cùng nhau ăn mừng: Vào năm 2022, BNI Toàn cầu đã tạo ra hơn 20,38 tỷ USD doanh thu và các Thành viên đã thực hiện được 13,3 triệu lượt giới thiệu cơ hội kinh doanh. Và riêng BNI Việt Nam với 204 Chapter và […]

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 11/2022 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

15/12/2022      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1,7 TỶ USD TRONG THÁNG 11/2022 Trong tháng 11/2022 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1,2 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,7 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc […]

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 06/2022 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

19/07/2022      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ GẦN CHẠM MỐC 1,7 TỶ USD TRONG THÁNG 06/2022 Trong tháng 06/2022 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1,1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,7 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt […]

Đăng ký tham gia