BNI Vietnam Number

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 08/2022 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

21/09/2022      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1,7 TỶ USD TRONG THÁNG 08/2022 Trong tháng 08/2022 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,7 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc […]

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 06/2022 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

19/07/2022      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ GẦN CHẠM MỐC 1,7 TỶ USD TRONG THÁNG 06/2022 Trong tháng 06/2022 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1,1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,7 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt […]

Đăng ký tham gia