BNI vượt mốc 290k Thành viên

BNI VƯỢT MỐC 290.000 THÀNH VIÊN

06/09/2022      Tin tức

Ngày 01/09/2022 BNI đã vượt qua mốc 290.000 Thành viên trên toàn cầu, tất cả là nhờ vào sự lãnh đạo tuyệt vời và sự cống hiến của các Thành viên đối với những điều cơ bản của BNI về 3+1. BNI hiện chỉ còn chưa đầy 10.000 Thành viên nữa sẽ chạm mốc 300.000 […]

Đăng ký tham gia