Câu hỏi phá băng

Tán gẫu: phương pháp “phá băng” hiệu quả

12/11/2020      SuccessNet

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của networking (giao lưu kết nối) là trò chuyện, tán gẫu. Việc tán gẫu đóng vai trò “phá băng” rào cản tinh thần để mở ra cuộc trò chuyện ban đầu giữa hai người không quen biết nhau. Cuộc trò chuyện đầu tiên này rất quan trọng, […]

Đăng ký tham gia