Con số biết nói tháng 08/2022

NHỮNG KẾT QUẢ TRONG THÁNG 08/2022 CỦA BNI VIỆT NAM VÀ BNI TOÀN CẦU

21/09/2022      Tin tức

BNI TOÀN CẦU ĐÃ VƯỢT MỐC 1,7 TỶ USD TRONG THÁNG 08/2022 Trong tháng 08/2022 vừa qua, các Thành viên BNI đã trao cho nhau hơn 1 triệu cơ hội kinh doanh (Referral) với giá trị giao dịch hơn 1,7 tỷ USD doanh thu. Và trong 12 tháng qua, BNI Toàn cầu đã vượt mốc […]

Đăng ký tham gia