BNI Vietnam

Sức mạnh của Quy trình VCP®

07/04/2022      SuccessNet

Quy trình VCP là nền tảng của mọi điều tôi chỉ dạy về việc kết nối kinh doanh. Đó là lý do chúng ta đến các sự kiện kết nối. Chúng ta không đến các sự kiện kết nối để “bán hàng”, nhưng chúng ta đến những sự kiện này để làm theo cách của […]

Doanh nghiệp của bạn có một Đường cong uy tín

22/10/2021      SuccessNet

Trước đây tôi đã từng nói về Đường cong uy tín trong một cuốn sách của minh với tựa đề Networking Like a Pro 2nd Edition (tạm dịch: Kết nối giống như một phiên bản chuyên nghiệp thứ 2). Đường cong uy tín chứng tỏ cách mà những người kết nối phải đạt được mức độ […]

Đăng ký tham gia