Hiệu ứng biết ơn

Suy nghĩ về hiệu ứng lòng biết ơn trong dịp Lễ Tạ Ơn

10/12/2020      SuccessNet

Lần này, tôi yêu cầu Greg Davies viết một bài Guest Blog (bài đăng của khách) cho trang web của tôi. Gred là một trong những cộng sự cùng tôi viết sách “Infinite Giving” (tạm dịch: Cho đi vô tận). Anh chia sẻ về chủ đề “Lễ tạ ơn” – là một ngày lễ được […]

Đăng ký tham gia