Kết nối

Kết nối đơn giản nhưng không dễ dàng

05/08/2022      SuccessNet

Kết nối kinh doanh đơn giản, nhưng không dễ dàng. Nếu điều đó dễ dàng, mọi người đều có thể làm điều đó và làm rất tốt… thì mọi người không làm! Đây không phải là quy trình từng bước một mà bạn cần sử dụng để kết nối một cách hiệu quả. Điều này […]

Thái độ “Tôi được lợi gì trong chuyện này?”

20/05/2022      SuccessNet

Vài năm trước, tôi đã nhận được email từ một người đã đọc một bài báo tôi viết về sự hợp tác và làm việc cùng nhau. Họ nói, “Kiểu kết nối mà ông nói đến mô tả cách mọi thứ sẽ hoạt động, nhưng trong thế giới thực, hầu hết mọi người dường như […]

#4 Trang “Mối quan hệ của tôi” trên BNI Connect

07/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hướng dẫn chung, BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Trang “Mối quan hệ của tôi” trên BNI Connect cho phép bạn truy cập nhiều chức năng truyền thông xã hội, các tài liệu được chia sẻ, và các sự kiện khác nhau tại khu vực. Sau mỗi lần đăng nhập vào BNI Connect, bạn sẽ thấy màn hình sau: Các ô trên màn hình […]

Đăng ký tham gia