Mở khóa PALMS

#11 Hoạt động Chapter – Mở khóa báo cáo PALMS

19/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hoạt động Chapter

Thỉnh thoảng, bạn có thể cần điều chỉnh báo cáo PALMS đã nộp. Đây là cách làm điều đó. Định hướng đến Hoạt động chapter Xác minh Chapter và Chọn Hoạt động   Chọn báo cáo PALMS mà bạn muốn chỉnh sửa   Mở khóa báo cáo PALMS Nếu nút Mở khóa PALMS không hiển […]

#7 Phó Chủ tịch/Quản Lý quyền thành viên – Hướng dẫn truy cập nhanh BNI Connect

16/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Quick Start Guide
Đăng ký tham gia