Stronger

MỞ RỘNG HƠN thông qua mạng lưới kết nối, TỐT HƠN thông qua kiến thức, MẠNH MẼ HƠN thông qua kinh doanh

23/11/2022      Tin tức

Trở về từ sự kiện đặc biệt và lớn nhất của BNI – Hội Nghị Toàn Cầu 2022 tại Singapore tôi vẫn còn đọng lại rất nhiều cảm xúc và những bài học giá trị đến từ Dr. Ivan Misner, các Nhà lãnh đạo và những người bạn ở các quốc gia khác nhau. Một […]

Đăng ký tham gia