Thái độ là sự lựa chọn

Thái độ là sự lựa chọn. Hãy lựa chọn thật khôn ngoan

03/12/2020      SuccessNet

Mấy hôm nay, lịch trình của tôi là thực hiện các buổi phỏng vấn đài phát thanh ma-ra-tông bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bạn có thể tưởng tượng, thức dậy vào khi con gà trống thậm chí còn chưa bắt đầu nghĩ đến việc làm ấm âm giọng của chúng, việc này chẳng có […]

Đăng ký tham gia