Triết lý

Cho đi là biến đổi

13/01/2021      SuccessNet

Thế giới có thể trở thành một nơi tăm tối và tranh chấp. Bệnh tật, nạn đói, nghèo khổ, chiến tranh và tuyệt vọng ở xung quanh nhân loại. Tuy nhiên, những điều ấy không nhất thiết phải xảy ra như vậy. Thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể […]

Đăng ký tham gia