Trực giác trong kinh doanh

Có hay không trực giác trong kinh doanh?

19/11/2020      SuccessNet

Có chỗ cho trực giác trong kinh doanh không? Vâng, chắc chắn có! Nhiều thập kỷ trước có lẽ tôi đã nghĩ khác. Nhưng qua nhiều năm, tôi thay đổi quan điểm của mình và tin rằng trực giác có thể là một công cụ hữu hiệu trong bộ công cụ kinh doanh. Trực giác […]

Đăng ký tham gia